Jill

Mijn naam is Jill en ik heb vorig jaar en dit jaar stage gedaan in De Eerste Stapjes. Ik wist meteen dat ik hier als kinderbegeleidster wou starten. Tijdens de zomervakantie 2015 en de paasvakantie 2016 heb ik hier gewerkt als jobstudent. Nu ik mijn studies heb afgerond en een diploma Kinderzorg in de hand heb, kan ik hier vast beginnen werken. Ik vind het geweldig om de kinderen iets bij te leren en probeer dit ook altijd op een creatieve manier te doen. Ik zal er ook altijd voor zorgen dat de kinderen het naar hun zin hebben in het kinderdagverblijf en graag terugkomen.

Creche: