Onze Pedagogische Visie

Onze pedagogische visie

Onze visie op het pedagogisch beleid werd uitgewerkt met het ganse team. We hebben ons laten inspireren door verschillende grote pedagogische denkers om vervolgens te komen tot een eigen sterke pedagogische visie in onze opvang. We weten waarvoor we gaan en geven alle teamleden de tijd om hierin te groeien.


We bieden veiligheid en geborgenheid.

In eerste instantie willen we een plek zijn waar de allerkleinsten zich veilig en geborgen voelen. De eerste 3 levensjaren zijn de belangrijkste in de ontwikkeling van kinderen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is het belangrijk dat kinderen zich goed voelen in de opvang. Wij zijn ervan overtuigd dat het bieden van structuur hier in belangrijke mate tot kan bijdragen. Ritme en regelmaat geeft kinderen veiligheid en biedt herkenning (o.a. dagindeling).


We streven naar een individuele aanpak binnen de mogelijkheden van groepsopvang.

We willen een plek zijn waar kinderen zichzelf kunnen zijn, waar ruimte is voor spel en emoties en waar ze hun eigen talenten kunnen ontdekken. Dit doen we door welbevinden en betrokkenheid nauwgezet op te volgen. Kinderbegeleiders spelen in op de verschillende behoeften van kinderen en bieden genegenheid, erkenning en individuele aandacht. We vinden het belangrijk dat kinderen zelf inspraak hebben en kunnen participeren (bv. hoekenwerking). 

 

We bieden kinderen alle kansen tot zelfontplooiing en stimuleren de ontwikkeling.

We voorzien een stimulerend en uitdagend aanbod (ruimte, materialen, activiteiten) binnen de vier ervaringsgebieden die de algehele ontplooiing van kinderen beoogd: ‘ik en de ander’, ‘lichaam en beweging’, ‘communicatie en expressie’, ‘verkennen van de wereld’. Kinderbegeleiders nemen actief deel aan de groei van baby tot peuter door te kijken en te luisteren en vervolgens in te spelen op de behoeften en interesses van kinderen. Initiatieven van kinderen worden ondersteund en aangemoedigd. We willen kinderen ondersteunen in de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen (o.a. zelfredzaamheid, waarderen en bevestigen) en het vinden van hun eigen plekje in de groep.


We communiceren op een warme, open en respectvolle manier.

Tot slot dragen we open communicatie met respect voor elkaar hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk om te communiceren op een eerlijke en open manier zowel met onze kindjes en hun ouders als met onze medewerkers en met anderen uit de sector. Vaak is de opvang de eerste plek waar kinderen banden aangaan met mensen buiten de gezins- en familiecontext. We moedigen kinderen aan om respect te tonen voor zichzelf, de anderen en hun leefomgeving.