o Praktische Informatie - De Eerste Stapjes - Kwaliteitsvolle Kinderopvang in Wilrijk

Praktische Informatie

Praktische Informatie

Klik op een item voor meer informatie

De Eerste Stapjes is geopend alle dagen van de week van 7.30u tot 18.30u. Wij zijn gesloten op zaterdag, zon- en feestdagen. We zijn tevens gesloten de week tussen kerst en nieuwjaar. De verlof- en brugdagen zullen in het begin van het jaar in de crèche uitgehangen worden en zal u ook steeds kunnen terugvinden op onze website.

Neem een kijkje op de kalender voor een oplijsting van de sluitingsdagen van dit jaar en meer.

In onderling overleg tussen de ouders en De Eerste Stapjes wordt een opvangplan opgesteld. In het opvangplan worden de dagen genoteerd dat uw kindje gedurende een bepaalde periode aanwezig zal zijn in onze opvang. Afwijkingen hiervan of extra opvangdagen kunnen enkel na overleg met het organisatorisch management als de interne planning dit toelaat.

De Eerste Stapjes neemt deel aan het systeem inkomenstarief opgesteld door de overheid en werkt volgens het principe ‘opvang bestellen is opvang betalen’. Dit betekend dat de prijs voor de opvang wordt vastgesteld op basis van het inkomen van het gezin volgens de wettelijke bepalingen.

 

Op basis van het attest inkomenstarief (dat de prijs bevat die u per opvangdag dient te betalen) en het afgesproken opvangplan wordt de prijs voor de opvang berekend per maand. Een opvangmaand dient steeds de maand op voorhand betaald te worden door storting op het rekeningnummer van "De Eerste Stapjes" en dit uiterlijk op de vervaldag van de factuur.

Op jaarbasis hebt u recht op een aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen waarvoor u niet moet betalen. Dit zijn gereserveerde opvangdagen waarop uw kindje afwezig kan zijn. Per volledig kalenderjaar en voor een voltijds opvangplan (5 dagen per week, waarbij er per dag meer dan 5 uur kinderopvang is) is het aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen vastgelegd op 20 dagen. Dit aantal dagen wordt verhoudingsgewijs verminderd naargelang het opvangplan en dit wordt mee vastgelegd bij het opstellen van de schriftelijke overeenkomst.

In het inkomenstarief zijn maaltijden inbegrepen (met uitzondering van flesvoeding). Per dag wordt een bijkomende kost aangerekend voor afvalverwerking en verzorgingsproducten. Wij rekenen maandelijks een bedrag van €3.5 aan voor administratie- en facturatiekosten.

Het is steeds mogelijk om de opvangovereenkomst te beëindigen. We vragen om een opzegtermijn van drie maanden te respecteren (zie huishoudelijk regelement).