Medicatie

Medicatie wordt zoveel mogelijk thuis toegediend. Wanneer dit toch in de opvang moet is een doktersattest noodzakelijk (eveneens voor koortswerende middelen, oordruppels, neusdruppels, hoestsiroop, e.d.). Op   dit attest moeten de volgende zaken vermeld staan:

  • datum van het voorschrift
  • naam van het kind
  • naam van het medicament
  • dosering van het medicament
  • manier van toedienen
  • tijdstip van toedienen
  • duur van de behandeling

Ook homeopathische middelen worden enkel toegediend op doktersvoorschrift.