Opvangplan

In onderling overleg tussen de ouders en De Eerste Stapjes wordt een opvangplan opgesteld. In het opvangplan worden de dagen genoteerd dat uw kindje gedurende een bepaalde periode aanwezig zal zijn in onze opvang. Vanuit pedagogisch oogpunt wijzen we er graag op dat de gewenste minimumaanwezigheid 2 volledige of 4 halve dagen per week is. Dit om aanpassingsproblemen bij uw kindje te vermijden. Indien u uw opvangplan wenst te wijzigen dient u contact op te nemen met het organisatorisch management om de mogelijkheden te bespreken. Indien u minder opvangdagen nodig heeft geldt altijd de opzegperiode van 2 maanden. Bij het niet naleven van het vooropgestelde  opvangplan behouden wij ons het recht  om de opvang stop te zetten.