Opzeg

Indien de opvangovereenkomst vroegtijdig beëindigd zou worden weten we dit graag twee maanden op voorhand. Bovendien behouden wij ons ten allen tijde het recht om de opvang stop te zetten, eveneens met een opzeg van twee maanden. De opzegtermijn gaat in vanaf de eerste van de volgende maand tenzij anders overeengekomen.