Prijsbeleid

De Eerste stapjes neemt deel aan het systeem Inkomenstarief

De Eerste Stapjes neemt, vanaf 1 april 2014 in de Doornstraat en vanaf 1 juli 2014 in de Schansweg, deel aan het systeem inkomenstarief opgesteld door de overheid en werkt volgens het principe ‘opvang bestellen is opvang betalen’. Dit betekend dat de prijs voor de opvang wordt vastgesteld op basis van het inkomen van het gezin volgens de wettelijke bepalingen. Wanneer je gehuwd of  samenwonend bent, wordt het inkomen van jullie beiden als basis genomen voor de berekening van de bijdrage.

 

 

Facturatie

 

Op basis van het attest inkomenstarief (dat de prijs bevat die u per opvangdag dient te betalen) en het afgesproken opvangplan wordt de prijs voor de opvang berekend per maand. Een opvangmaand dient steeds de maand op voorhand betaald te worden door storting op het rekeningnummer van "De Eerste Stapjes" en dit uiterlijk op de vervaldag van de factuur. Bij laatttijdige betaling rekenen wij een boete aan van €10. Als dit regelmatig voorvalt behouden wij ons het recht om de opvang stop te zetten.

 

 

Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen

 

Als ouder krijgt u een aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen waarvoor u niet moet betalen. Dit zijn gereserveerde opvangdagen waarop uw kindje afwezig kan zijn, ongeacht de reden bv. vakantie, uw baby is enkele dagen ziek thuis, u neemt een snipperdag, uw kindje gaat een dagje naar de grootouders,… . Per volledig kalenderjaar en voor een voltijds opvangplan (5 dagen per week, waarbij er per dag meer dan 5 uur kinderopvang is) is het aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen vastgelegd op 20 dagen. Dit aantal dagen wordt verhoudingsgewijs verminderd naargelang het opvangplan en dit wordt mee vastgelegd bij het opstellen van de schriftelijke overeenkomst. Een gerechtvaardigde afwezigheid MOET wel gemeld worden zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Als u de afwezigheid tijdig meldt dient u dus niet te betalen voor die dag en wordt deze dag afgetrokken van uw resterend aantal gerechtvaardigde afwezigheden tot uw korfje leeg is. Indien u geen melding maakt zal de dag als een ongerechtvaardigde afwezigheid worden gezien en betaalt u een sanctionerende vergoeding zoals uitgelegd onder ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen.

 

 

Ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen

 

Een ongerechtvaardigde afwezigheidsdag is een dag waarop uw kindje afwezig is, terwijl die dag gereserveerd was in het opvangplan of extra    werd afgesproken. Een ongerechtvaardigde afwezigheid wordt u altijd aangerekend zoals vastgesteld in het huishoudelijk reglement (maximum het maximaal inkomenstarief (€28,59 voor 2018)).

 

 

Administratie- en facturatiekosten.

 

Wij rekenen maandelijks een bedrag van €3.5 extra aan voor administratie- en facturatiekosten.

 

 

Niet inbegrepen in de prijs

 

De volgende zaken dient u als ouders mee te geven en zijn niet inbegrepen in de prijs:

  • flesvoeding
  • reserve kleding