Ziekte

Zieke kindjes horen niet thuis in de opvang. Kinderen die een besmettelijke ziekte of kinderziekte hebben kunnen niet toegelaten worden in de groepsopvang. Ook bij koorts (+38,2°), erge diarree en braken kunnen wij uw kindje niet opvangen. Hiervoor volgen wij de richtlijnen van Kind en Gezin.

Gelieve nooit verkeerdelijk informatie door te geven omtrent de gezondheid van uw kindje. Dit kan ernstige gevolgen hebben.

Wanneer uw kindje overdag ziek wordt in de opvang verwittigen wij u zo snel mogelijk telefonisch om praktische regeling te treffen. De ziektedag waarbij uw kindje reeds aanwezig was maar naar huis wordt gestuurd wordt gewoon aangerekend volgens het principe inkomenstarief.

Uw kindje is te ziek voor de opvang wanneer het een of meerdere van volgende symptomen heeft:

  • Diarree: bloederige ontlasting of verandering van stoelgangpatroon met 3 waterige ontlastingen in de laatste 24 uur. Opgelet: wanneer de diagnose “peuterdiarree” wordt gesteld, mag het kind wel naar de opvang komen.
  • Braken: 2 of meer keer tijdens de laatste 24 uur, tenzij wordt vastgesteld dat het braken niet veroorzaakt wordt door een besmettelijke ziekte en er geen gevaar voor uitdroging bestaat.
  • Bloedbraken.
  • Ademhalingsmoeilijkheden of ademnood.
  • Koorts boven de 38,2 °C die samengaat met keelpijn of braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid of rode uitslag.
  • Huiduitslag in combinatie met koorts of een verandering in het gedrag. Het kind kan weer naar de opvang komen als een arts bepaald heeft dat het niet om een besmettelijke ziekte gaat.
  • Mondzweren met kwijlen, tenzij een arts bepaald heeft dat het niet besmettelijk is.